KIERUNKI TRENDU

Trend – jest to kierunek ruchu ceny w określonym czasie (szczyty i dołki)

Hossa – czyli trend wzrostowy (rynek byka), jest to okres kiedy cena danego papieru wartościowego wzrasta, co przekłada się na wykres.

Bessa – czyli trend spadkowy (rynek niedźwiedzia), jest to dłuższy okres spadku cen papierów wartościowych na rynku giełdowym.

– zajmowanie krótkich pozycji (sprzedaż z zamiarem późniejszego odkupienia)

Horyzontalny– czyli trend boczny (konsolidacja), ruch cen waha się w określonym przedziale cenowym. Zachodzi chwilowa równowaga popytu i podaży, nie występuje przewaga ani sprzedających ani kupujących.

– oczekiwanie na okazję do zajęcia pozycji

Kolejny krok

Korzystanie z serwisu glmtrades.pl i glmtrades.com akceptujesz nasz regulamin i polityke prywatności

Copyright © 2018 GLM Trades. All rights reserved.