Uznaj to za pobudkę.

Inwestorzy giełdowi nie powinni wpadać w panikę, ale nasilające się napięcia amerykańsko-irańskie niosą ze sobą potencjał zawirowań geopolitycznych, które mogą spowodować bardziej niestabilne działania cenowe w 2020 r., po wielkim rajdzie w 2019 r., twierdzą inwestorzy, analitycy i ekonomiści.

Teheran zobowiązał się do podjęcia działań odwetowych – a większość obserwatorów oczekuje, że zostaną one zrealizowane.