Według Degiro, koszty mogą mieć znaczący wpływ na zwrot. Dlatego stwierdzili, że oferowanie niskich opłat zawsze było jednym z ich priorytetów, co może być spowodowane konkurencją z USA. Na początku 2018 r. weszły w życie nowe przepisy europejskie (MIFID II). W wyniku tych zmian wzrosły ich koszty realizacji zleceń. W związku z tym wprowadzili tymczasową dopłatę, aby znaleźć rozwiązanie pozwalające na obniżenie kosztów. Dlatego od 1 lutego 2020, będą obowiązywać takie opłaty:

  • “0,008% redukcji części papierów wartościowych na wszystkich rynkach (z wyjątkiem rynków amerykańskich i kanadyjskich). Na przykład koszt transakcji giełdowej na irlandzkiej giełdzie papierów wartościowych spadnie do 2,00 EUR + 0,05 %.”
  • “Zmniejszenie kosztu opcji i kontraktów terminowych typu futures o 0,15 EUR. Na przykład koszt zakupu opcji na Eurex (Niemcy) wyniesie 0,75 EUR za kontrakt.”

Dla osób inwestujących na rynkach amerykańskich nie jest zbyt istotna wiadomość, aby mogła coś zmienić. Tak jak napisali, dla akcji z rynku us, prowizje nie zmienią się zbytnio znacząco.