BEIJING/SINGAPORE (Reuters) – Chiny i Stany Zjednoczone zgodziły się na warunki umowy handlowej w ramach fazy 1 w dniu 15 stycznia, ale Pekin nie obniżył ani nie odstąpił od taryf celnych na żadne towary ani energię.

Wyższy rangą urzędnik administracji Trump potwierdził w środę, że Chiny będą musiały przyznać zwolnienia lub dostosować taryfy celne, aby wypełnić swoje zobowiązania dotyczące zakupu.

Ale jak dotąd Pekin nie zobowiązał się do żadnych nowych zwolnień ani dostosowań.

Pod koniec ubiegłego roku Stany Zjednoczone obniżyły niektóre cła, a Pekin anulował cła odwetowe, które miały wejść w życie 15 grudnia.

Przed 15 grudnia 2019 roku, umowa, amerykańskie kukurydza, sorgo, pszenica, niedenaturowany etanol i katody z miedzi rafinowanej miał do czynienia z dodatkową taryfą 10% na wysyłki do Chin. Propan, bawełna, złom aluminium, złom miedzi i magnesy ziem rzadkich były objęte dodatkową 5% stawką celną.