Niedobór domów na sprzedaż w dużej mierze ukształtował tegoroczny rynek mieszkaniowy, przyczyniając się do napędzania trzech głównych trendów i kilku rekordów, zgodnie z najnowszym badaniem.

Kupujący stali się jeszcze starsi, a sprzedający pozostali dłużej w swoich domach, zgodnie z raportem Krajowego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z 2019 r. na temat kupujących i sprzedających domy. Nowe domy stanowiły najmniejszy udział w sprzedaży w historii.

“Podaż mieszkań jest ograniczona, to jest problem”, powiedział James McGrath, współzałożyciel firmy nieruchomości Yoreevo.

Kolejny trend w raporcie odzwierciedla zmieniającą się dynamikę społeczną: Udział kupców będących w związkach małżeńskich zmniejszył się, podczas gdy kupcy niebędący w związkach małżeńskich osiągnęli rekordowy poziom w historii.