FRANKFURT, Niemcy (AP) – Wyobraź sobie hipotekę, która płaci Ci odsetki, a nie na odwrót. Albo konto oszczędnościowe, na którym to bank, a nie oszczędzający, pobiera odsetki.

Witamy w odwróconym świecie ultra niskich i ujemnych stóp procentowych, które są obecne w wielu częściach świata, gdzie wzrost gospodarczy jest powolny. Obecnie, po ponad dziesięciu latach, ekonomiści uważają, że może to być cecha globalnej gospodarki na długie lata i zmienić sposób, w jaki ludzie oszczędzają i inwestują.

“Oznacza to, że musimy oszczędzać więcej, pracować dłużej i oczekiwać mniej” – powiedziała Olivia Mitchell, profesor ekonomii w Wharton Business School na Uniwersytecie Pensylwanii.