Akcje Tesli wzrosły o 9% do rekordowego poziomu w poniedziałek. Muszą one wzrosnąć o kolejne 6%, aby wartość rynkowa akcji Tesli osiągnęła 100 mld USD, a następnie utrzymać się na tym poziomie zarówno przez średni okres jednego miesiąca, jak i sześciu miesięcy, co pozwoli na uruchomienie procesu nabywania uprawnień do pierwszej z 12 transz opcji na zakup akcji Tesli przyznanych Muskowi.

Transza – “Jeśli w terminie założonej wypłaty transzy kredytu kredytobiorca nie dostarczy odpowiedniej dokumentacji, np. fotograficznej, która będzie przedstawiać wykonane prace, albo faktur za zakupione materiały, to może nastąpić wstrzymanie wypłaty kolejnych środków. W niektórych bankach istnieje konieczność potwierdzenia osobiście uruchomienia kolejnej transzy kredytu”