WSPARCIA I OPORY

Wsparcie – jest to poziom lub obszar cenowy, gdzie aktywność strony popytowej (kupujących) jest na tyle znaczna, by przezwyciężyć presję podaży (strony sprzedających) i powstrzymać spadki. Jest to punkt odbicia zniżek.

Opór – obszar cenowy, gdzie przewaga sprzedających doprowadza do wyhamowania wzrostu cen i ewentualnej zmiany kierunku. Jest to punkt zatrzymania wzrostów.

Jakie jest zastosowanie poziomów wsparcia i oporu?

1. Ich podstawą są emocje inwestorów (psychologia), czyli nastawienie rynku do określonych przedziałów cenowych.

2. Zadowolenie i realizacja zysku, strach przed spadkami, niewiara w pobicie historycznych rekordów cenowych (opór).

3. Przekonanie, że jest już tanio, że taniej być nie może, że kiedyś z tego miejsca rozpocznie się ruch w górę do wsparcia. 

4. W trendzie wzrostowym ceny odbijają się od oporów co stanowi przerwę w zwyżkach, a w trendzie spadkowym wsparcia zahamowują spadki (przynajmniej przez jakiś tam czas).

Sposoby wyznaczania poziomów wsparcia i oporu:

1. Poprzednie szczyty (opory) i poprzednie dołki (wsparcia).

2. Opór po przebiciu ceny staje się wsparciem.

Jedną z ważniejszych rzeczy test to, aby sprawdzić ile razy cena się odbiła od dana wsparcia, bądź oporu, jeśli cena odbiła się więcej niż 2 razy to znaczy, że jest to stosunkowo respektowane miejsce przez inwestorów, oraz traderów.

Kolejny krok

Korzystanie z serwisu glmtrades.pl i glmtrades.com akceptujesz nasz regulamin i polityke prywatności

Copyright © 2018 GLM Trades. All rights reserved.